Чщдхнбеыш мбулпчха мпцш,зде ртпъчхюйф хнетыенх ичбмб,умпчб фблйе дмс неос обкдеыш,лблйи вщ ртбчдб ч цйъой ое обымб. Комментарии, содержащие личностные оскорбления в адрес кого-либо и не содержащие объективной критики работы преподавателя могут быть подвержены цензуре (вставим censored в неугодных фразах или удалим)...

На этой сюжетной основе нанизано огромное количество самостоятельных текстов, содержащих богатейшие сведения о философии, религии, экономике, общественно-политическом строе, военном деле и других сторонах жизни древней индии...

Рано, рано мы встаем, громко сторожа зовем - сторож, сторож, поскорей выходи кормить зверей! Вышел сторож из сторожки, подметает он дорожки, курит трубку у ворот, нам обедать не дает...

Во-первых, недостаток помещения и освещения, во-вторых, недостаток материалов, и в-третьих, недостаток в опытности акварельной живописи основная работа по созданию портретной галереи декабристов была проделана н...

Вся нагретая масса металла двигателя нагревает мелкие порции масла, что приводит к быстрому приведению двигателя к рабочему режиму. Люди спрашивают - почему у вашей дочки серые щечки? А девочка говорит - она давно не мылась...

Особливістю довідника в цьому розділі, яка суттєво вирізняє його з-поміж безлічі наявних на сьогодні довідкових джерел, є ге, що інформація про твори подається відповідно до уніфікованого переліку позицій, а саме прізвище, імя, імя по батькові автора (псевдонім або імя-перифраз), роки життя митця, назва твору, історія написання, рік створення, збірка, напрям, течія, рід, жанр, тематичний різновид жанру, тема, ідея, мотиви, образи людей, міфологічних істот, природи, предметів і явищ, символічні образи, час подій, місце подій, композиція (сюжет) або композиція (зміст), художні засоби виразності, а для поетичних, крім цього, система віршування, віршовий розмір, строфа, римування...

MENU
NEW
[dcufut]